Halowy Turniej Piłki Nożnej Młodzików o Puchar Burmistrza Goniądza

Halowy Turniej Piłki Nożnej Młodzików o Puchar Burmistrza Goniądza

W sobotę 17 grudnia w hali sportowej Zespołu Szkolno - Przedszkolnego odbył się Halowy Turniej Piłki Nożnej Młodzików o Puchar Burmistrza Goniądza. W turnieju udział wzięło 5 drużyn z naszego powiatu: Krypnianka Krypno, Promień Mońki, Jastrząb Knyszyn I, Jastrząb Knyszyn II i Bieb

12.19.2016 | Sport

Obowiązkowy spis zwierząt

Obowiązkowy spis zwierząt

Przypominamy, że posiadacz zwierzęcia gospodarskiego (bydła, owiec, kóz i świń) zobowiązany jest do dokonania spisu zwierząt przebywających w siedzibie stada - co najmniej raz na dwanaście miesięcy, nie później jednak niż w dniu 31 grudnia. Spisu dokonuje się zgodnie z Ustawą z dn

12.15.2016 | Ogłoszenia

Restrukturyzacja małych gospodarstw w I kwartale 2017 roku

Restrukturyzacja małych gospodarstw w I kwartale 2017 roku

Zgodnie z harmonogramem planowanych naborów wniosków w ramach PROW 2014-2020 opracowanym przez MRiRW, wnioski na "Restrukturyzację małych gospodarstw" będą przyjmowane w I kwartale 2017 roku. O pomoc będą mogli ubiegać się posiadacze gospodarstw o wielkości ekonomicznej mniejszej n

12.15.2016 | Ogłoszenia

Wsparcie inicjatyw lokalnych - ruszają pierwsze nabory wniosków

Wsparcie inicjatyw lokalnych – ruszają pierwsze nabory wniosków

Lokalna Grupa Działania - Fundusz Biebrzański informuje, iż w ramach realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) na lata 2014-2020 z końcem roku ruszają pierwsze konkursy związane z możliwością składania projektów na realizację lokalnych inicjatyw. Wszystkie informacje dotyczące ak

12.15.2016 | Ogłoszenia

Bagna Biebrzańskie - świat, który nie może zaginąć

Bagna Biebrzańskie – świat, który nie może zaginąć

Wystawa fotograficzna "Bagna Biebrzańskie - świat, który nie może zaginąć". Przyjdź i zobacz unikalne zdjęcia przyrody, i dawnej architektury doliny Biebrzy w obiektywie znakomitych fotografików: B. Kierkli, T.Chilickiego, M. Matysiaka, J. Kacprzaka, D. Karpia i P. Tałałaja. Gminny O

12.15.2016 | Ogłoszenia

INFORMACJA

INFORMACJA

Burmistrz Goniądza uprzejmie informuje i przypomina Mieszkańcom Miasta i Gminy Goniądz o obowiązkach wynikających z ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach /Dz. U. z 2016r. poz. 250/. Właściciele, użytkownicy, osoby posiadające nieruchomość w za

12.13.2016 | Ogłoszenia

35 rocznica wprowadzenia Stanu Wojennego

35 rocznica wprowadzenia Stanu Wojennego

13 grudnia 1981 r. o godzinie szóstej rano Polskie Radio nadało wystąpienie gen. Wojciecha Jaruzelskiego, w którym informował on Polaków o ukonstytuowaniu się Wojskowej Rady Ocalenia Narodowego i wprowadzeniu na mocy dekretu Rady Państwa stanu wojennego na terenie całego kraju. Generał W

12.13.2016 | Różne

Konsultacje Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Goniądz na lata 2016-2025

Konsultacje Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Goniądz na lata 2016-2025

ZAWIADOMIENIE z dnia 12 grudnia 2016 r. Burmistrz Goniądza ogłasza konsultacje społeczne projektu "Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Goniądz na lata 2016-2025". Na podstawie art. 5 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o

12.12.2016 | Ogłoszenia

Wigilia Narodów 2016

Wigilia Narodów 2016

"Wigilia Narodów" to cykliczna impreza pokazująca zwyczaje Bożonarodzeniowe narodów zamieszkujących sąsiednie kraje i nasz region. W niedzielne popołudnie 11 grudnia w Gminnym Ośrodku Kultury gościł Romski zespół "Romanca". Wykonawcy zaprezentowali porywające pieśni cygańskie

12.12.2016 | Kultura

Seminarium Goniądzkiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku

Seminarium Goniądzkiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku

Seminarium Goniądzkiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Seminarium odbyło się w sali kameralnej Gminnego Ośrodka Kultury. Tym razem prelegentem spotkania był ksiądz proboszcz z sąsiedniej parafii Downary Ryszard Paszkiewicz. Ksiądz proboszcz urodził się w 1950 r., święcenia kapłańskie

12.11.2016 | Różne