Kultura

Gmina ma bogate tradycje w działalności kulturalnej, podtrzymywane obecnie przez G.O.K., szkoły i bibliotekę. Dom Kultury oddany został do użytku 16.05.1965r. Budynek posiadał salę widowiskową mieszczącą 180 miejsc, bibliotekę, salę świetlicową. Rok później bo 7.05.1966r. uroczyście otwarto kino “Orion”. Tutaj rozpoczął swoją działalność Dziecięcy Zespól Estradowy “Nadbiebrzańskie Nutki” istniejący do dziś. W 1986 roku powstał Zespół Pieśni i Tańca “Biebrza” działający obecnie jako grupa taneczna przy Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych. Największy rozkwit działalności domu kultury przypada na lata 1970 – 1990. Nasze zespoły artystyczne, w tym czasie zdobywały czołowe wyróżnienia i nagrody na największych amatorskich festiwalach w Olsztynie, Siedlcach, Kielcach, Szczecinie, Zielonej Górze, i wielu innych miastach Polski oraz na festiwalach zagranicznych . Na przełomie lat siedemdziesiątych i osiemdziesiątych słynne były na całe województwo łomżyńskie Letnie Przeglądy Zespołów Artystycznych i Warsztaty Muzyczne pod nazwą “Nadbiebrzańskie Lato”…[więcej na http://www.kultura.goniadz.pl ]

Gminny Ośrodek Kultury.

Gminny Ośrodek Kultury
19-110 Goniądz
ul. Stary Rynek 23
tel/fax. (085) 738 00 21
e-mail: gok_goniadz@wp.pl
strona internetowa: http://www.kultura.goniadz.pl
Przy ośrodku kultury działają:
Biblioteka z Ikonką (Punkt Powszechnego Dostępu do Internetu)
czynna: poniedziałek 8-16, wtorek, piątek 9-17.
Młodzieżowy Klub “AZYL” – czynny codziennie.
Klub Abstynenta – czynny codzienne 16-20.
Klub Seniora czynny w każdy czwartek od 17 do 20.
Dziecięcy zespół wokalny “Nadbiebrzańskie Nutki”.
Zespół Pieśni i Tańca “Biebrza”.
Dziecięcy Zespół Taneczny “Mikroklimat”.

ŚPIEWAMY I GRAMY NATURALNIE