Carska Droga

Przy Carskiej Drodze znajduje się kilka ciekawych tras, a i ona sama zaliczana jest do najpiękniejszych zakątków Parku. Z Goniądza najłatwiej udać się tak samochodem lub rowerem (na drogach nie ma dużego ruchu), a wytrawni piechurzy mogą sobie zrobić spacer/łącznie ok. w zależności od ścieżki do 20 km. Należy kierować się na Osowiec – Twierdzę. Jadąc samochodem w Osowcu – Twierdzy po przejechaniu torów i skrzyżowania z główną drogą Białystok – Ełk dalej prosto w kierunku Mężenina/Strękowej Góry. Piechurzy podążają niebieskim szlakiem turystycznym. Jadąc samochodem pamiętajmy o ograniczeniu prędkości, ostrzeżenia o łosiach nie są przesadne – wystarczy się rozglądać, aby pośród drzew lub na łące zobaczyć dostojnie kroczącego króla Biebrzy.

Ścieżka przyrodniczo-historyczna – znaki zielone “Wokół Fortu IV Twierdzy Osowiec – 4,5 km”

Miejsce: Ścieżka znajduje się na obszarze Obwodu Ochronnego Osowiec, w odległości 11 km od Goniądza, przy Carskiej Drodze.
Atrakcje: Trasa ścieżki mierzy 4,5 km i prowadzi w dużej części przez suche bory sosnowe porastające piaszczyste wydmy. Umożliwia zapoznanie się z wyglądem i historią Fortu IV Twierdzy Osowiec, szatą roślinną ściśle związaną z tymi obiektami (roślinność rowu fortecznego oraz porastająca schrony), a także przyrodą borów sosnowych na tarasie wydmowym doliny. W środkowym biegu ścieżka dociera do krawędzi doliny Biebrzy, skąd rozpościera się ładny widok na okoliczne bagienne łąki i zarośla. Niewątpliwą atrakcją ścieżki są ruiny Fortu IV (Nowego) Twierdzy Osowiec. Fort ten zbudowany został jako ostatni element Twierdzy stąd nosi również nazwę fortu Nowego. Wybudowany został on niemalże w całości z betonu, a później zamaskowany przez przykrycie pisakiem. Jego głównym zadaniem była kontrola południowego odcinka Carskiej Drogi oraz fragment doliny Biebrzy poniżej Fortu III. W sąsiedztwie znajduje się także rów forteczny. Cała trasa jest również bardzo ciekawa pod względem florystycznym, a zimą w okolicy nierzadko można wypatrzyć łosia.
Jak dotrzeć: po ok. 5 km od skrzyżowania z trasą Białystok-Ełk po lewej stronie obok leśnej drogi znajduje się parking, zaś po przeciwnej tablica informacyjna, która jest zarazem początkiem ścieżki. Czas zwiedzania od 2 do 4 godzin.

Ścieżka przyrodnicza – znaki zielone “Barwik” 2,8 km

Miejsce: Ścieżka znajduje się w obwodzie ochronnym Werykle, przy Carskiej Drodze. Biegnie wspólnie na odcinku 2,5 km ze szlakiem czerwonym Barwik – Gugny.
Atrakcje: Ścieżka prowadzi początkowo przez las iglasty, później liściasty, który z kolei przechodzi w zarośla, za którymi pojawia się otwarta przestrzeń turzycowisk. Idąc groblą można zaobserwować zjawisko tzw. strefowości poprzecznej Doliny Biebrzy. Na jednym z przystanków znajduje się wieża widokowa – duża możliwość obserwacji łosia, a po drodze ptaków gniazdujących i żerujących na bagnach (orliki, bieliki, sowa błotna). Ścieżka kończy się przy mostku na Kosódce.
Jak dotrzeć: Ścieżka bierze swój początek przy parkingu ok. 16 km od Goniądza. Czas zwiedzania około 2-3 godzin.

Ścieżka edukacyjna znaki zielone – “Grobla Honczarowska” – 3,3 km

Miejsce: Trasa rozpoczyna się od szlaku niebieskiego przy Carskiej Drodze i prowadzi w głąb torfowisk w kierunku rzeki Biebrzy.
Atrakcje: Trasa prowadzi w głąb torfowisk w kierunku rzeki Biebrzy. Na końcu trasy znajduje się wieża widokowa przy łące tzw. “Batalionowej”, gdzie realizowany jest projekt czynnej ochrony przyrody, aby mogły tam tokować bataliony i prowadzić lęgi inne ptaki: czajki, rycyki, bekasy. W trakcie spaceru w przyległych rowach można zaobserwować siedliska bobrów, a wytrawny obserwator może odnaleźć tropy jenota, borsuka czy lisa. Trasa powrotna jak wyżej.
Jak dotrzeć: Ścieżka bierze swój początek przy parkingu około 20 km od Goniądza. Czas zwiedzania około 2-3 godziny.

Ścieżka przyrodnicza – znaki zielone “Długa Luka” – 0,4 km

Miejsce: Ścieżka znajduje się w obwodzie ochronnym Brzeziny, przy Carskiej Drodze. Kilka kilometrów za Dworem Dobarz.
Atrakcje: Ścieżka to kładka, która prowadzi 400 m w głąb największego na Bagnach Biebrzańskich kompleksu torfowisk niskich. Las ciągnący się wzdłuż “Carskiej Drogi” otwiera się tu szeroką luką, odsłaniając widok na bezkresne turzycowiska. Dzięki kładce i wybudowanych pomostach widokowych możemy z bliska obserwować faunę i florę torfowisk niskich.
Jak dotrzeć: Z Goniądza najłatwiej udać się samochodem lub rowerem ( na drogach nie ma dużego ruchu). Należy kierować się na południe Carską Drogą (niebieski szlak turystyczny) w stronę Mężenina. Ścieżka bierze swój początek przy parkingu 22 km od Goniądza. Czas zwiedzania około 1 godziny.