Czerwone Bagno

Atrakcje: Czerwone Bagno to jedne z najbardziej urokliwych miejsc w Parku. To także jeden z najstarszych rezerwatów przyrody (w tej chwili obszar ochrony ścisłej), najstarsza ostoja łosia w Polsce. Wędrówka odbywa się w bardzo urozmaiconym krajobrazowo terenie: różne typy lasów, starodrzewia, turzycowiska i pasma wydm czynią wyprawę bardzo atrakcyjną. Na trasie, na jednej z kładek rozlokowano kilka punktów widokowych otoczonych barierką ochronną oraz umieszczono tablice dydaktyczne, których dowiadujemy się z nich czym jest bór bagienny i jaka jest geneza jego powstawania, jaka roślinność go porasta zarówno w runie jak i na wyższych piętrach.

Wilcza Góra – to najwyższe wzniesienie w paśmie wydm. Stąd rozciąga się unikalna panorama bagien, którą podziwiać można z wieży widokowej (niekiedy jednocześnie można zobaczyć tu do 20 żerujących łosi – czasem nie widać ich wcale!). Wędrówce często towarzyszą licznie pozostawione tropy i ślady łosi i wilków! To także ciekawe miejsce do obserwacji ptaków drapieżnych. Przy leśniczówce do zwiedzenia ekspozycja etnograficzna. Teren Grząd to także interesująca karta polskiej historii nawiązująca do Powstania Styczniowego, Listopadowego i ruchu AK. BPN prowadzi na tym terenie hodowlę zachowawczą Konika polskiego, którego można podglądać w zagrodzie. Szlaki Czerwonego Bagna oferują kilka możliwości wędrówki pieszej lub wypadu rowerowego, od kilku do kilkunastu kilometrów długości. Wszystkie rozpoczynamy przy leśniczówce Grzędy (lub od Kopytkowa).
Jak dotrzeć: najłatwiej dotrzeć można tam szlakiem pieszym z Kopytkowa albo udając się przez Grajewo, Tamę, Woznawieś do leśniczówki Grzędy. Trasa drogowa liczy około 55 km. Czas zwiedzania -najkrótszy wariant 4 h, najdłuższy od 8-12 h.
Uwaga! Upewnij się, że posiadasz bilet wstępu do BPN. Wjazd za szlaban przy leśniczówce jest limitowany i odbywa się tylko z licencjonowanym przewodnikiem po BPN. Na miejscu w leśniczówce pokoje gościnne, informacja turystyczna oraz pole namiotowe.

Ścieżka -znaki czarne – “Czerwone Bagno” – 1 km.

Miejsce: Czerwone Bagno. Choć w linii prostej oddalone zaledwie 15 km od Goniądza to dojazd do niego zajmuje nieco więcej czasu. Ścieżka znajduje się w odległości 4,3 km od leśniczówki Grzędy. Ścieżka prowadzi drewnianą kładką i po 1000 m dociera do platformy widokowej u granic Czerwonego Bagna. Obszar Ochrony Ścisłej “Czerwone Bagno” nie jest udostępniany turystycznie. Powrót odbywa się tą samą drogą.

Ścieżka – znaki zielone “Wydmy” 2,4 km

Ścieżka znajduje się w Obwodzie Ochronnym Grzędy. Ścieżka bierze swój początek przy mostku na rowie melioracyjnym. Prowadzi na przemian przez drewniane kładki i wydmy do parkingu na szlaku czerwonym na “Nowym Świecie”, kończy się przy wieży widokowej z rozległym widokiem na Biebrzańskie Bagna. Po drodze możemy obserwować faunę i florę typową dla wydm i kserotermicznych muraw na piaskowych. Obserwacje ułatwia również platforma widokowa.

Ścieżka – znaki żółte “Borek bartny” – 0,25 km.

Znajduje się 5 km od leśniczówki Grzędy, przy szlaku czerwonym. Poświęcona jest bartnictwu. Barcie i kłody na ścieżce są zamieszkane przez pszczoły. Ścieżka tworzy pętlę o długości 250 m. Na jej trasie możemy zobaczyć kolejno: 2 barcie, 3 kłody – wiszącą, stojącą i leżącą – oraz ul. Kolejność ta odzwierciedla ewolucję barci we współczesny ul. Dzianie (tworzenie) tych barci trwało 2 dni i było wykonane tradycyjnymi narzędziami przez bartników z Baszkirii (republika Rosji z płd. Uralu). Narzędzia te są do obejrzenia na wystawie etnograficznej przy leśniczówce.