Ścieżki edukacyjno-przyrodnicze

ŚCIEŻKI EDUKACYJNO – PRZYRODNICZNE W BIEBRZAŃSKIM PARKU NARODOWYM

Obok szlaków pieszych i rowerowych po Biebrzańskim Parku Narodowym prowadzi kilkanaście ścieżek edukacyjnych o łącznej długości blisko 30 kilometrów. Znajdziemy przy nich wieże i pomosty widokowe, z których podziwiać można osobliwości biebrzańskiej przyrody.

TERENOWY OŚRODEK EDUKACYJNY

Ścieżka przyrodniczo-historyczna LAS – znaki czerwone ? 2 km

Miejsce: Terenowy Ośrodek Edukacyjny w Osowcu-Twierdzy
Atrakcje:. Ścieżka prowadzi przez bór z sosną zwyczajną, a znajduje się przy niej 12 punktów przystankowych opisujących przyrodę i zjawiska mające miejsce wokół kładek. Ścieżka wije się pośród terenów leśnych wśród, których pojawiają się pozostałości schronów bojowych, pierwszych umocnień Fortu I Twierdzy Osowiec. Jednym z nich jest przy przystanku nr 2 dobrze zachowany dawny schron baterii Twierdzy-Osowiec. Obszar, po którym biegnie ścieżka, nazywany jest Górą Skobla. Pierwsze fortyfikacje zaczęto na niej budować w 1912 r. Z wieży na Górze rozciąga się widok na rzekę Biebrzę, Fort II Zarzeczny i miejscowość Osowiec. Wiosną można również obserwować liczne gatunki ptaków, w tym bataliony.
Jak dotrzeć: spacer można rozpocząć przy siedzibie BPN w Osowcu-Twierdzy. Trasa jest odpowiednio oznakowana – znaki czerwone. Do Terenowego Ośrodka Edukacyjnego z Goniądza najłatwiej dotrzeć samochodem lub rowerem. Czas zwiedzania 2-3 godziny.

Ścieżka przyrodnicza KŁADKA- znaki zielone – 2,2 km

Miejsce: trasa rozpoczyna się drewnianą kładka, długość ok. 1 km, tuż przy kierunkowskazie “Osowiec”, przy szosie Białystok – Ełk, na wysokości kanału Rudzkiego. Łączna długość ścieżki to ok. 2000 m. Można spacer rozpocząć z drugiej strony nieopodal ruin Fortu II.
Atrakcje: spacer kładkami wśród bagien po Terenowym Ośrodku Edukacyjnym. Na ścieżce przyrodniczej znajdują się tablice informacyjne opisujące przyrodę i zjawiska mające miejsce wokół kładek. Są też opisy historyczne. W trakcie spaceru warto zwrócić uwagę na ptaki i krajobraz – pomogą w tym wieże i platformy obserwacyjne zlokalizowane przy ścieżce. Na trasie ścieżek łatwo obserwować ptaki wodno-błotne (szczególnie wiosną), drapieżne i śpiewające. Wśród nich kilka gatunków dzikich gęsi (m.in. gęgawy, białoczelne i zbożowe), łabędzie (niemego i krzykliwego) oraz mnóstwo kaczek (m.in. krzyżówki, rożeńce i czernice). Czasem zalatuje tu orlik, bielik, pośpiewuje też podróżniczek. Warto zwrócić uwagę także na interesujące rośliny wodne i bagienne (pałki, sitowie, turzyce) i krajobraz. Po drodze można zaobserwować efekty żerowania występujących tu licznie bobrów. Na końcu kładki znajduje się wieża widokowa, z której w kierunku wschodnim widać wieże kościoła w Goniądzu. Na północnym wschodzie widoczne są obiekty militarne Fortu II Twierdzy Osowiec, nazwanego niegdyś przez Rosjan Zarzecznym (obecnie nie jest udostępniony do zwiedzania). Podstawowym zadaniem Fortu II była kontrola nad szosą i linią kolejową Białystok-Grajewo. Ma on kształt rozciągniętego pięcioboku o wymiarach 500×400 m. Po drugiej stronie drogi Ełk- Białystok, przy parkingu, znajduje się kolejna wieża widokowa, z której rozciąga się panorama mokradeł oraz charakterystyczne pozostałości schronu zwane fortepianem.
Jak dotrzeć: najłatwiej dotrzeć samochodem lub rowerem. np. przez Osowiec Wieś lub Osowiec-Twierdzę. Dojazd to około 8-11 km. Spacer można rozpocząć przy kanale Rudzkim, przy trasie Białystok-Ełk lub nieopodal ruin Fortu II Zarzecznego. Są tam miejsca na pozostawienie samochodu. Trasa jest odpowiednio oznakowana – znaki zielone. Czas zwiedzania: 2-3 h. Trasa tworzy pętle, a jej łączna długość to 2, 5 km.
Zwiedzając ścieżki należy koniecznie zawitać do Centrum Edukacji i Zarządzania BPN w Osowcu-Twierdzy. W siedzibie parku znajdują się ciekawe wystawy i ekspozycje przyrodnicze. Ponadto na sali konferencyjnej można na dużym ekranie obejrzeć film prezentujący walory przyrodnicze i kulturowe parku. Obok siedziby znajduje się informacja turystyczna, gdzie istnieje możliwość zakupienia wydawnictw i pamiątek.