Parafie

Parafie Rzymsko-Katolickie w Gminie Goniądz.

Parafia p.w. św. Agnieszki w Goniądzu.

agaParafia Goniądz powstała z fundacji Wielkiego Księcia Litewskiego Witolda przed rokiem 1430. Pierwsza świątynia nosiła tytuł Wniebowzięcia NMP, św. Jana Chrzciciela i św. Agnieszki.
Kościół ten padł ofiarą zniszczeń w czasie potopu (1855-1660). W I połowie lat 60-tych XVII wieku został odbudowany.
W roku 1775 rozpoczęto budowę nowego, drewnianego kościoła. Fundatorami świątyni byli Bp. Przemyski Antoni Betański, tytularny proboszcz Goniądza i Izabela z Poniatowskich Branicka.
26 września 1921 roku kościół ten doszczętnie spłoną. Obecny Kościół został zbudowany w latach 1922-24 przez ówczesnego proboszcza Ks. Adama Abramowicza według projektu Oskara Sosnowskiego. Konsekrowany dnia 19.09.1924 roku przez Biskupa Wileńskiego Jerzego Matulewicza.
Stolica Apostolska 10 października 1929 roku udziela indulgencji odwiedzającym kościół w dniu odpustu św. Antoniego Padewskiego.
W czasie II wojny światowej 10 sierpnia 1944 roku zostały wysadzone przez Niemców dwie czołowe wieże oraz część ścian kościoła. Po wyzwoleniu świątynię odbudowano.
W latach 1970-1972 trwały prace przy polichromii wewnątrz kościoła, prowadzone przez plastyków Teodora Szukałę i Henryka Kota z Poznania.
W latach 1990-95 przeprowadzono remont dachu kościoła przykrywając go blachą miedzianą. 20.10.2002 roku świątynia została oświetlona z zewnątrz.
Do parafii należy: Goniądz, Białosuknia, Dawidowizna, Doły, Jaski, Klewianka, Kosiorki, Krzecze, Łazy, Mirkienniki, Ołdaki, Piwowary, Pyzy, Smugorówka Goniądzka, Szafranki, Wójtostwo i Zyburty.

Parafia p.w. Wniebowstąpienia Pańskiego w Osowcu.

Parafia pw. Wniebowstąpienia Pańskiego została erygowana w 1918 r. przez bp Romualda Jałbrzykowskiego. Powstała z terytorium parafii Białaszewo. Kościół drewniany wybudowany w 1919 r. staraniem ks. F. Luby został zniszczony w czasie ostatniej wojny w 1944 r. Obecny kościół murowany pw. Wniebowstąpienia Pańskiego został zbudowany w latach 1949-1953 staraniem ks. prob. Kazimierza Urbana; pobłogosławiony w 1956 r. przez Biskupa pomocniczego Aleksandra Mościckiego; konsekrowany 29.09.1971 r. przez Biskupa łomżyńskiego Mikołaja Sasinowskiego. Na terenie parafii znajdują się dwa kościoły filialne: w Kapicach i Przechodach. Do parafii należą wsie: Osowiec, Białogrądy , Budne , Kapice , Płochowo , Przechody , Sojczyn Grądowy , Wólka Piaseczna.

Parafia p.w. M.B. Anielskiej w Downarach.

W 1925 roku erygowano parafię w Downarach i mianowano proboszcza. Parafia powstała z terytorium parafii Goniądz. W latach 1926 – 30 przebudowano dawne kasyno na kościół. W latach 1983 – 86 powstała nowa plebania. Do parafii należą: Downary Plac, Downary, Kramkówka Duża, Kramkówka Mała, Olszowa Droga, Osowiec-Twierdza, Owieczki, Rybaki i Żodzie.

Parafia św. Wawrzyńca w Dolistowie

Kościół istniał tu już za czasów króla Kazimierza Jagiellończyka. Parafia istniała przed rokiem 1501, gdyż 18 września tego roku król Kazimierz Jagiellończyk w swoim dokumencie wymienia Dolistowo wśród parafii, których patronat przekazuje biskupowi wileńskiemu Wojciechowi Taborowi. Drewniany kościół w Dolistowie był pod wezwaniem św. Wawrzyńca. W 1663 r. ks. Tomasz Moniuszko ufundował w kościele dolistowskim altarię z ołtarzem Najświętszej Maryi Panny.
Izabela Branicka w latach 1789-1791 rozpoczyna budowę kościóła z kamienia polnego według projektu Jana Bogumiła Zsczerniga. Obrazy ołtarzowe do tego kościoła namalował Antoni Herliczka. Poświęcenie świątyni miało miejsce 23 X 1791 r. W głównym ołtarzu kościoła wielką czcią jest otoczany Krucyfiks pochodzący z XVIII w. Pod krzyżem znajduje się obraz Matki Bożej Pocieszenia z wieku XVIII. Również z tego wieku pochodzi piękny barokowy obraz Matki Bożej Różańcowej, znajdujący się w bocznym ołtarzu. Obok kościoła stoi dzwonnica, zbudowana z kamieni w 1803 r.
Do parafii należą: Dolistowo Stare, Dolistowo Nowe, Mikicin , Moniuszki, Radzie, Smugorówka Dolistowska, Wroceń , Zabiele.