Kolejna edycja dystrybucji żywności

tpg_logo

Dzięki współpracy Towarzystwa Przyjaciół Goniądza i Ośrodka Pomocy Społecznej w Goniądzu po raz kolejny w tym roku w dn. 1-2.03.2017 r. w magazynie przy Zgromadzeniu Sióstr Służek NMP Niepokalanej, przy ul. Szpitalnej 20 rozdawano produkty żywnościowe najbardziej potrzebującym z naszej gminy.
Obecnie dobiega końca realizacja Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 Podprogram 2016. W ramach którego to Podprogramu Stowarzyszenie Bank Żywności Suwałki – Białystok (OPR) będzie dystrybuował do organizacji partnerskich o zasięgu lokalnym (OPL) artykuły spożywcze do dnia 30 maja 2017 r.
Stowarzyszenie Bank Żywności Suwałki – Białystok dociera do ponad 24 tysięcy osób potrzebujących z województwa podlaskiego. Aktualne kryterium dochodowe uprawniające do korzystania z pomocy społecznej wynosi 1268 zł dla osoby samotnie gospodarującej, oraz 1028 zł dla osoby w rodzinie.
W związku z przygotowywaniem Podprogramu 2017 i Podprogramu 2018 Towarzystwo Przyjaciół Goniądza złożyło wniosek o kontynuowaniu współpracy na kolejne lata z Bankiem Żywności w ramach w/w Podprogramu.

Za Zarząd TPG: Janusz Rutkowski, Arkadiusz Studniarek