Archive for Marzec 1st, 2017

Goniądz - cena wody i ścieków bez zmian

Goniądz – cena wody i ścieków bez zmian

UCHWAŁA NR XXIX/227/17 RADY MIEJSKIEJ W GONIĄDZU z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie zatwierdzenia taryf na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 i 1579 ) oraz art. 24