Kolejna  edycja dystrybucji żywności

Kolejna edycja dystrybucji żywności

Dzięki współpracy Towarzystwa Przyjaciół Goniądza i Ośrodka Pomocy Społecznej w Goniądzu po raz kolejny w tym roku w dn. 1-2.03.2017 r. w magazynie przy Zgromadzeniu Sióstr Służek NMP Niepokalanej, przy ul. Szpitalnej 20 rozdawano produkty żywnościowe najbardziej potrzebującym z nas

Konkurs na projekt graficzny

Konkurs na projekt graficzny “witaczy”gminy

W ubiegłym roku Urząd Miejski w Goniądzu ogłosił konkurs na projekt graficzny tablicy wjazdowej dwustronnej Gminy Goniądz. W lutym bieżącego roku nastąpiło rozstrzygnięcie konkursu, w wyniku którego wygrał projekt przygotowany przez Pana Mariusza Oszczapińskiego z Moniek. Opracowany

III Seminarium Goniądzkiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku

III Seminarium Goniądzkiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku

26 lutego w sali panoramicznej Gminnego Ośrodka Kultury Towarzystwo Przyjaciół Goniądza zorganizowało III Seminarium Uniwersytetu Trzeciego Wieku pn. "Meteorologia dla każdego - wybrane zagadnienia z meteorologii synoptycznej i lotniczej". Wykład poprowadził p. Janusza Trocewicz z Central

Plany gospodarki wodno - ściekowej w Gminie Goniądz

Plany gospodarki wodno – ściekowej w Gminie Goniądz

W dniu 14.02.2017 r. w Sali widowiskowej GOK w Goniądzu odbyło się spotkanie zorganizowane przez Posła na Sejm RP Kazimierza Gwiazdowskiego z przedstawicielami samorządów położonych w dolinie Biebrzy. Prelegentami byli przedstawiciele Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki W

XIII edycja Konkursu na Najlepiej Zachowany Zabytek Wiejskiego Budownictwa Drewnianego w Województwie Podlaskim

XIII edycja Konkursu na Najlepiej Zachowany Zabytek Wiejskiego Budownictwa Drewnianego w Województwie Podlaskim

Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu serdecznie zaprasza do udziału w XIII edycji Konkursu na Najlepiej Zachowany Zabytek Wiejskiego Budownictwa Drewnianego w Województwie Podlaskim. Zapraszamy Państwa do czynnego udziału w Konkursie i nadsyłanie zgłoszeń do 10 maja

Rozstrzygnięcie konkursu fotograficznego

Rozstrzygnięcie konkursu fotograficznego “Do szopy, Hej Rodzino”

12 lutego w Kościele św. Agnieszki w Goniądzu odbyło się rozstrzygnięcie konkursu fotograficznego "Do szopy, Hej Rodzino". Nagrodę otrzymała: Rodzina Państwa Olszańskich z czterema Córkami. Nagrody Wyróżnienia otrzymały Rodziny z dwójką dzieci, Państwa: Stypułkowskich, Błasz

Akcja honorowego krwiodawstwa

Akcja honorowego krwiodawstwa

29 stycznia w Gminnym Ośrodku Kultury w Goniądzu zorganizowana została pierwsza w tym roku akcja honorowego krwiodawstwa w naszym mieście, na którą zgłosiło się ponad 20 krwiodawców. W wyniku kwalifikacji lekarskiej oddano 19 jednostek krwi na łączną sumę 8,55 litra. Akcja zorg

Restrukturyzacja małych gospodarstw - szansa na rozwój rolnictwa

Restrukturyzacja małych gospodarstw – szansa na rozwój rolnictwa

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 października 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu "Restrukturyzacja małych gospodarstw" w ramach poddziałania "Pomoc na rozpoczęcie działalności gospodarcze

Święto Trzech Króli

Święto Trzech Króli

Święto Trzech Króli to potoczna nazwa Objawienia Pańskiego, czyli święta upamiętniającego objawienie się Boga człowiekowi. Trzej mędrcy ze Wschodu przybyli do Betlejem, gdzie narodził się Jezus, by oddać mu pokłon. Na pamiątkę tego wydarzenia Kościół ustanowił właśnie świę

Historyczne kalendarium Gminy Goniądz

Historyczne kalendarium Gminy Goniądz

Styczeń - 1 stycznia 1878 r - Goniądz liczył 2943 mieszkańców, w tym: 1880 żydów, 1056 katolików, 15 prawosławnych. - 4 stycznia 1515 r - Zygmunt I nadaje wieczyście ziemie goniądzko - rajgrodzkie Mikołajowi Radziwiłłowi. - 4 stycznia 1943 r - biskup wileński Paweł Holszań