Goniądz - cena wody i ścieków bez zmian

Goniądz – cena wody i ścieków bez zmian

UCHWAŁA NR XXIX/227/17 RADY MIEJSKIEJ W GONIĄDZU z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie zatwierdzenia taryf na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 i 1579 ) oraz art. 24

Harmonogram wywozu odpadów komunalnych 2017

Harmonogram wywozu odpadów komunalnych 2017

HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH Z TERENU MIASTA GONIĄDZA Z TERENU NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH. Bezpośredni kontakt z przedstawicielami firmy odbierającej odpady można uzyskać pod numerem: 87 610 55 27 lub 730 030 030. Załącznik: Harmonogram wywozu odpadów komunalnych 1-6-2017.

Harmonogram wywozu odpadów komunalnych

Harmonogram wywozu odpadów komunalnych

Harmonogram wywozu odpadów komunalnych z terenu miasta Goniądza z terenu nieruchomości zamieszkałych. Bezpośredni kontakt z przedstawicielami firmy odbierającej odpady można uzyskać pod numerem: 87 610 55 27 lub 730 030 030. Harmonogram wywozu odpadów komunalnych z terenu miasta Goni

Pojemniki z mieszanką piasku i soli na ulicach Goniądza.

Pojemniki z mieszanką piasku i soli na ulicach Goniądza.

Szanowni Państwo. W związku z opadami śniegu, jakie wystąpiły w ostatnim czasie na naszym terenie przypominamy o obowiązku odśnieżania chodników przed swymi posesjami. Obowiązek ten wynika bezpośrednio z zapisów ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gmina

INFORMACJA

INFORMACJA

W postępowaniu przetargowym przeprowadzonym w zakresie odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i letniskowych z terenu miasta i gminy Goniądz w okresie od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2017 r. i transportu odpadów komunalnych do Regionalnej Instalacji Pr

Harmonogram wywozu odpadów komunalnych 2016

Harmonogram wywozu odpadów komunalnych 2016

HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH Z TERENU MIASTA GONIĄDZA Z TERENU NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH i LETNISKOWYCH Uprzejmie prosimy o wystawianie odpadów przeznaczonych do odbioru przed posesją (do głównej drogi, gdy dojazd do posesji jest ograniczony) do godziny 7:00 rano zgodnie z p

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych

W związku ze zmianą czasu z letniego na zimowy, Burmistrz Goniądza informuje, iż Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Goniądzu od dnia 1 listopada 2015 r. otwarty będzie w dni robocze w: poniedziałek w godzinach od 7.00 do 13.00, środa w godzinach od 9.00 do 15.00,

Harmonogram wywozu odpadów komunalnych

Harmonogram wywozu odpadów komunalnych

HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH Z TERENU MIASTA GONIĄDZA Z TERENU NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH. Uprzejmie prosimy o wystawianie odpadów przeznaczonych do odbioru przed posesją (do głównej drogi, gdy dojazd do posesji jest ograniczony) do godziny 7:00 rano zgodnie z poniższym ha

Dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków

Dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków

Szanowni Państwo. Zakład Usług Komunalnych informuje, iż Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku przystępuje do ogłoszonego przez NFOŚiGW Programu Priorytetowego SYSTEM - Część 3) Dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków, lokalnych oczyszcza

ZMIANA TERMINU ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH W SIERPNIU 2015!

ZMIANA TERMINU ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH W SIERPNIU 2015!

Zmianie ulega termin odbioru odpadów komunalnych w Goniądzu w odniesieniu do: ul. Bednarskiej, ul. Demokratycznej, ul. Konstytucji 3-go Maja, ul. Kościuszki, ul. Kwiatowej, ul. Różanej, ul. Mostowej, ul Ogrodowej, ul. Piotra z Goniądza, ul. Rybackiej, ul. Słowackiego, ul. Witosa, ul. Słon

  • Strona 1 z 3
  • 1
  • 2
  • 3
  • >