Szkolenie ARiMR

Szkolenie ARiMR

Szanowni Państwo! Kierownik Biura Powiatowego ARiMR w Mońkach zaprasza rolników z Gminy Goniądz na szkolenie, które odbędzie się 15 marca 2017r. (środa) o godz. 10.00 w Sali Gminnego Ośrodka Kultury w Goniądzu. Szkolenie będzie dotyczyło zasad przyznawania płatności bezpośrednich

60 Wszechnica Biebrzańska

60 Wszechnica Biebrzańska

Biebrzański Park Narodowy serdecznie zaprasza do udziału w 60. Wszechnicy Biebrzańskiej, która odbędzie się w dniach 4-5 marca br. Pierwszego dnia uczestnicy będą mieli okazję wysłuchać wykładów znakomitych naukowców i ornitologów. Tematem wiodącym spotkania będą ptaki. Cieka

Informacja o zmianie lokalizacji i harmonogramu świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej

Informacja o zmianie lokalizacji i harmonogramu świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej

Informacja o zmianie lokalizacji i harmonogramu świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Powiatu Monieckiego w Punkcie prowadzonym przez Caritas Archidiecezji Białostockiej. Od dnia 1 marca 2017r. udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej w Punkcie Nieodpłatnej Pomocy Prawnej prow

Jarmark Wielkanocny

Jarmark Wielkanocny

Gminny Ośrodek Kultury w Goniądzu uprzejmie zaprasza do udziału w trzecim Jarmarku Wielkanocnym, który odbędzie się dnia 08 kwietnia 2017 r.(sobota przed Niedzielą Palmową) w godz. 10.00-15.00 na placu przed GOK w Goniądzu, ul. Stary Rynek 23. Zachęcamy do udziału rękodzielników twor

Lista odmian zalecanych do uprawy roślin na obszarze województwa podlaskiego

Lista odmian zalecanych do uprawy roślin na obszarze województwa podlaskiego

Zgodnie z art. 27 pkt. 5 ustawy z dnia 28 grudnia 2012 r. o nasiennictwie oraz porozumieniami zawartymi przez Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych i Stację Doświadczalną Oceny Odmian w Krzyżewie, pełniącą rolę Stacji Koordynującej PDO dla województwa podlaskiego z Samorz

Ogłoszenie  Okręgowej  Stacji Chemiczno-Rolniczej w Białymstoku

Ogłoszenie Okręgowej Stacji Chemiczno-Rolniczej w Białymstoku

Okręgowa Stacja Chemiczno-Rolnicza w Białymstoku informuje, że w okresie wiosny 2017r. organizowane będzie na terenie Gminy Goniądz pobieranie prób glebowych. Więcej informacji u specjalisty Pana Mieczysława Borowskiego - telefon: 696 417 446,

Wykaz lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży

Wykaz lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147) Burmistrz Goniądza podaje do publicznej wiadomości wykaz lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży wraz z ułamkową częścią gruntu w miejscowości Goniądz. Wykaz

Zmiana daty szkolenia

Zmiana daty szkolenia “Przedsiębiorcą być”.

W związku z niewystarczającą ilością zgłoszeń na szkolenie "Przedsiębiorcą być", które miało się odbyć w dniu 28 lutego o godz. 11.00 w GOK w Goniądzu szkolenie zostaje przeniesione na dzień 3 kwietnia 2017 r. (poniedziałek) o godz. 11.00. Prosimy o zgłoszenia telefoniczne uczest

Uniwersytet Trzeciego Wieku w Goniądzu w projekcie Ministerialnym

Uniwersytet Trzeciego Wieku w Goniądzu w projekcie Ministerialnym

W ramach projektu złożonego przez Instytut Działalności Publicznej w Warszawie pn. "Wsparcie Uniwersytetów Trzeciego Wieku na Podlasiu", wsparciem takim w województwie podlaskim zostanie objętych 6 UTW już działających i jeden podmiot, który prężnie działa na rzecz seniorów, ale

Informacja

Informacja

W związku z wiosennymi przelotami dzikiego ptactwa również przez obszar województwa podlaskiego zwracam się z prośbą o przekazanie informacji mieszkańcom gminy o zachowaniu szczególnej ostrożności w trosce o właściwe zabezpieczenie drobiu w swoich gospodarstwach. Minister Rolnictw